Oferujemy szeroką ofertę łączącą nasze usługi z różnymi branżami

Mamy ponad 15-letnie doświadczenie w wykorzystywaniu zaawansowanej analityki, sztucznej inteligencji i Big Data w marketingu. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań wspierających procesy CRMowe dla handlu detalicznego, operatorów telekomunikacyjnych i banków w Polsce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kluczową cechą rozwiązań analitycznych oferowanych przez Data Force Group jest łatwość interpretacji wyników algorytmów i sposobu ich działania przez osoby biznesowe.

Handel

Podejście ukierunkowane na klienta (customer centric) zakłada budowanie długoterminowych relacji. Możliwe jest to przez prowadzenie inteligentnego dialogu z klientem, opartego na jego postawach, zachowaniach i potrzebach. Wymaga to połączenia analityki z automatyzacją działań CRM.

Kluczowe misje zakupowe i segmenty można zidentyfikować za pomocą narzędzi analitycznych i metod sztucznej inteligencji.

Systemy rekomendacji pomagają w dostosowaniu promocji, rabatów i produktów, aby zachwycić klientów i zoptymalizować marżę firmy, budżet zapasów i budżet marketingowy. Każdy klient otrzymuje spersonalizowane oferty z rekomendacjami produktów.

Telekomunikacja

Rozwijanie relacji z klientem w branży telco wymaga zrozumienia jego potrzeb i próby ich zaspokojenia w cyklu jego życia. Na początku relacji staramy się zaangażować klienta ofertami wskazywanymi przez modele predykcyjne wykorzystujące zaawansowane algorytmy.

Następnie, bazując na potencjale klientów, wykorzystaniu usług i możliwościach technicznych rozwiązanie Next Best Offer rekomenduje najlepszą ofertę w danym czasie. Propozycja ma z jednej strony zadowolić subskrybenta a z drugiej wpływać pozytywnie na realizację strategii up-sell i x-sell firmy.

Aby zidentyfikować grupy klientów o tych samych profilach behawioralnych, tworzone są segmentacje behawioralne i deterministyczne.

Oszacowanie prawdopodobieństwa odejścia, gdy klient znajduje się w okresie końca promocji, wymaga wdrożenia modeli anty-churn i osadzenia go w procesie retencyjnym.

Bankowość

Podejście omnichannel do rozwoju klienta w bankowości i możliwość realizacji inteligentnych kampanii w czasie rzeczywistym jest już koniecznością.

W oparciu o profil klienta, informacje kontekstowe i scoring kredytowy rozwiązanie Next Best Offer rekomenduje najlepszą ofertę. Propozycja ma z jednej strony zadowolić potrzeby klienta, a z drugiej wpływać pozytywnie na realizację strategii up-sell i x-sell firmy.

Aby zidentyfikować grupy klientów o tych samych profilach behawioralnych, tworzone są segmentacje behawioralne i deterministyczne.

Oszacowanie prawdopodobieństwa odejścia lub zaprzestania korzystania z danej usługi wymaga stworzenia modeli anty-churn, Spadek zużycia lub inne zdarzenia mogą wpływać na dokładność i efektywność działających algorytmów w ramach rozwiązania.

Chcesz nawiązać współpracę?

Skontaktuj się z nami