Current job offers

Junior CRM analyst

The job will mainly involve providing support to one of our leading customers in the mobile telephony sector in performing and analyzing marketing campaigns using the SAS Enterprise Guide application.

Scope of responsibilities:

 • Support for the implementation of targeted marketing campaigns
 • Data processing in the SAS Enterprise Guide and SAS Customer Intelligence applications.
 • Data preparation for analyses
 • Reporting the business results of completed campaigns
 • Preparing reports and presentations
 • Supporting the analytical solutions under development

Criteria for candidates:

 • Higher education in computer science/mathematics/statistics, or students in their final years
 • Knowledge of relational databases and SQL
 • Proficiency in MS Excel
 • Knowledge of the SAS Enterprise Guide application
 • Knowledge of analysis and data processing methods
 • Teamwork skills
 • Enthusiasm for the job, desire to develop and learn
 • Good command of English

Additional advantages:

 • Knowledge of SAS software and the 4GL language
 • Knowledge of, and ability to use data analysis for business activities
 • Knowledge of data mining aspects and algorithms, and the ability to use them

We offer:

Work in a dynamically growing company, training, valuable experience in analytical CRM and Campaign Management, gaining data use skills.

Prosimy o dadanie pliku CV

CRM analyst

The job will mainly involve providing support to one of our leading customers in the mobile telephony sector in performing and analyzing marketing campaigns using the SAS Enterprise Guide application.

Scope of responsibilities:

 • Support for the implementation of targeted marketing campaigns
 • Data processing in the SAS Enterprise Guide and SAS Customer Intelligence applications.
 • Data preparation for analyses
 • Reporting the business results of completed campaigns
 • Preparing reports and presentations
 • Supporting the analytical solutions under development

Criteria for candidates:

 • Higher education in computer science/mathematics/statistics, or students in their final years
 • Knowledge of relational databases and SQL
 • Proficiency in MS Excel
 • Knowledge of the SAS Enterprise Guide application
 • Knowledge of analysis and data processing methods
 • Teamwork skills
 • Enthusiasm for the job, desire to develop and learn
 • Good command of English

Additional advantages:

 • Knowledge of SAS software and the 4GL language
 • Knowledge of, and ability to use data analysis for business activities
 • Knowledge of data mining aspects and algorithms, and the ability to use them

We offer:

Work in a dynamically growing company, training, valuable experience in analytical CRM and Campaign Management, gaining data use skills.

Prosimy o dadanie pliku CV

(Polski) Młodszy analityk kampanii CRM

Praca oparta będzie głównie na wsparciu jednego z naszych Klientów z branż telefonii komórkowej i bankowości w projektowaniu, realizacji i analizie wyników kampanii marketingowych przy wykorzystaniu takich aplikacji SAS Enterprise Guide, SAS CIS, IBM Campaign.

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie procesu realizacji targetowanych kampanii marketingowych
 • Przetwarzanie danych w aplikacji SAS Enterprise Guide, SAS Customer Intelligence, IBM Campaign
 • Przygotowywanie danych na potrzeby analiz
 • Raportowanie efektów biznesowych zrealizowanych kampanii
 • Tworzenie raportów i prezentacji
 • Wsparcie tworzonych rozwiązań analitycznych

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Wykształcenie wyższe informatyka/ matematyka/ statystyka lub studenci ostatnich lat
 • Znajomość relacyjnych baz danych i SQL
 • Biegła znajomość MS Excel
 • Znajomość aplikacji SAS Enterprise Guide
 • Znajomość metod analizy i przetwarzania danych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Entuzjazm do wykonywanej pracy, chęć rozwoju i uczenia się
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość programu SAS i języka 4GL
 • Wiedza i umiejętność wykorzystania analizy danych do działań biznesowych
 • Znajomość zagadnień i algorytmów data mining oraz możliwości ich wykorzystania

Oferujemy:

Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, szkolenia, zdobycie cennego doświadczenia z zakresu analitycznego CRM oraz Campaign Management, zdobycie umiejętności wykorzystania danych

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV na adres: rekrutacja@dataforce.pl z dopiskiem: Młodszy analityk kampanii CRM

Prosimy o dadanie pliku CV
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. I agree Learn more